Anne-Ruth Oosterbroek: ‘Hoe wil ik mijzelf ontwikkelen?’

Ondanks een drukke werkweek maakt Anne-Ruth Oosterbroek* (senior docent verpleegkunde) ruimte voor mij in haar agenda. We zoeken een rustig plekje in het immense gebouw waar we rustig kunnen praten.

Anne-Ruth vertelt dat ze voortdurend de behoefte voelt om zichzelf te ontwikkelen. ‘Ik ben nieuwsgierig en wil uitgedaagd worden’. Onderwijskunde is op mijn lijf geschreven. Ik ben bezig met de master Leren en Innoveren. Ik zit nu in het tweede jaar. Dit is een pittige maar zeer leerzame studie, zeker naast een drukke baan en mijn gezin.

Wat heeft de master Leren en Innoveren je gebracht?
Anne-Ruth is ROC van Twente dankbaar dat ze haar deze kans bieden om deze master te doen. Het past ook in het kader van een ‘leven lang leren’. De vraag ‘Hoe ga ik mijzelf ontwikkelen?’ loopt als een rode draad door haar carrière. Anne Ruth wordt gedreven door nieuwsgierigheid.

‘Ik ben continu bezig met de vraag ‘Wat kan (ik) beter?’ Ook voor de klas zeg ik soms dat ik over sommige onderwerpen ook niet alles weet. Die onzekerheid roept vragen op: Doe ik het goed? Kan ik dit wel? en Hoe moet dat dan? Door vragen te stellen probeer ik verder te komen en mijn nieuwsgierigheid te bevredigen’.

In haar master kan ze haar hart ophalen. Ze wordt gevoed met kennis. Anne-Ruth doet literatuuronderzoek naar probleemgestuurd onderwijs. De achterliggende gedachte hierbij is dat studenten het meeste leren van een actieve houding waarbij een beroep wordt gedaan op 21e -eeuwse vaardigheden die studenten zich eigen moeten maken.

Practoraat Zorg en Technologie
Anne Ruth is niet alleen senior docent verpleegkunde, maar ook docent-onderzoeker in het practoraat Zorg en Technologie voor een periode van vier jaar. Als docent-onderzoeker is Anne-Ruth betrokken bij de innovatie van het onderwijs. Wat kunnen technologische ontwikkelingen voor de zorg betekenen en hoe maak je de vertaalslag naar het onderwijs?

‘Dat is soms lastig, zowel voor de docent als de student, want alles is nieuw. Op lang niet alle vragen is een antwoord. Dat is inherent aan onderzoek doen. Een interessante vraag is dan ook hoe studenten, maar ook collega’s, omgaan met deze innovaties. Dat is de uitdaging waar het onderwijs nu voor staat’.

Hoe combineer je werk en privé? En ervaar je werkdruk?
De werkdruk is hoog met een studie, lesgeven, practoraat en een gezin met opgroeiende kinderen. Veel sociale contacten heb ik even in de ban gedaan. Ik moet andere prioriteiten stellen. Op mijn vrije woensdag studeer ik en vaak ook in het weekend. Wandelen helpt om mijn hoofd leeg te maken. Samen met 15 andere personen zit ik in een wandelapp. Als ik wil gaan wandelen app ik wie er zin heeft om mee te gaan. Heel vrijblijvend, maar wel effectief!’

Wat is je motto?
‘Ik heb niet echt een motto, maar ik ben nieuwsgierig en wil graag gevoed worden. Als ik iets niet kan, wil ik het leren. Daar hoort onzekerheid bij. Doe ik het wel goed? Dat vraag ik mezelf altijd af.’

Welk advies zou je een jonge collega geven die net start met lesgeven?
‘Kijk vooral mee in de lessen bij collega’s en stel veel vragen. Zorg dat je een maatje krijgt en zorg dat je in allerlei clubjes komt. Het lesgeven op een mbo is geweldig, het is leuk om met jonge mensen om te gaan die net als ik nieuwsgierig zijn’.

*CV Anne-Ruth Oosterbroek
Anne Ruth is geboren in Rozendaal (Gld.) Haalt haar propedeuse aan de Pabo en gaat daarna naar het HBO-V in Zwolle/Deventer. Ze werkt vervolgens in de psychiatrie. Ook op zware afdelingen. Steeds met veel plezier. Als ze in een verpleeghuis werkt, wordt ze gevraagd verzorgenden en verpleegkundigen voor te bereiden op kleinschalig wonen. Om dat te kunnen, gaat Anne-Ruth aan de Lerarenopleiding de studie Verpleegkunde doen.

Anne Ruth werkt 13 jaar voor ROC van Twente, is getrouwd en heeft drie kinderen. Anne Ruth volgt de master Leren en Innoveren en werkt vier dagen in de week.

Mbo-professionals
Werk je ook in het mbo-onderwijs en vind je het leuk om over je werk te vertellen? Dan kom ik graag met je in contact.