Beethoven of Picasso?

Volgens de Van Dale is de betekenis van toetsen het volgende:

1) onderzoek naar kennis, bruikbaarheid, vorderingen.

2) beproeving-proef: de toets (van kritiek) kunnen doorstaan, in orde zijn.

Het begint al vroeg
Levenslang komt de mens in aanraking met toetsen. Het begint al in de baarmoeder. Klopt het hartje? Groeit en ontwikkelt de baby zich goed? Echo’s worden gemaakt ter controle. Als de baby geboren is krijgt het een reactietest, hielprik en een gehoortest.  Allemaal noodzakelijke meetmomenten om vast te stellen hoe het met de ontwikkeling van de baby gaat.

Het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) houdt de groeicurve van het kind de eerste jaren goed in de gaten. De taalontwikkeling, de motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling nauwkeurig gevolgd. Het kind zit amper op school en dan komen de volgende toetsen. Kan het kind tellen, hoe zit het met de letterkennis, hoe groot is zijn woordenschat en zo zijn er nog meer toetsmomenten. Elk schooljaar wordt het kind blootgesteld aan methode gebonden toetsen die elke maand afgenomen worden. Een paar keer per jaar vinden de citotoetsen plaats. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om te toetsen en vast te stellen waar het kind op de ontwikkelingslijn zit. Is er sprake van een achterstand dan moet er een plan van aanpak komen, bij een kind wat hoger scoort dan het gemiddelde kind moet er ook een plan komen.

Wij weten allemaal dat toetsen momentopnames zijn en dat er kinderen zijn die faalangstig zijn waardoor ze minder kunnen scoren dan verwacht. Deze toetsen tellen zwaar mee in het doorverwijzen naar het Voortgezet Onderwijs. Natuurlijk is het advies van de leerkracht zeer belangrijk, maar de uitslagen staan wel zwart op wit. Het mooiste is wanneer het overeen komt met het advies van de leerkracht, maar dit is lang niet altijd het geval. De gevolgen hiervan zijn onzekere kinderen, ontevreden ouders en leerkrachten die hun uiterste best doen om het kind op het niveau te krijgen waar het hoort.

Einstein
Tijdens mijn schoolloopbaan heb ik me regelmatig afgevraagd welke kinderen in mijn klas de Picasso’s zijn, wie Beethoven en welke kinderen gaan acteren of boeken schrijven. Voor deze kinderen zijn geen speciale toetsen. Ze moeten gewoon meedoen met de rest. Bizar eigenlijk om iedereen hetzelfde te laten doen. Volgens Einstein “Education is what remains after one has forgotten everything he learned in school”. En deze “Iedereen is een genie. Maar als een vis wordt beoordeeld op zijn vaardigheid om in bomen te klimmen, zal hij zichzelf zijn hele leven als een mislukking beschouwen”. Prachtige uitspraken!

Schrikmoment
Dat mijn dochter van 10 (in groep 6) van alle vakken toetsen heeft zijn wij wel gewend. En dat zij twee keer per jaar (januari en juni) de Cito toetsen heeft is ook bekend. Maar dat mijn zoontje van 6 in groep 2 laatst zes Cito toets momenten heeft gehad was wel even schrikken!

Toetsen: necessary or overrated?
Moeten toetsen verbannen worden? Nee, zeker niet. Maar moet er iets veranderen? Ja, absoluut! Dit betekent heel veel investeren in het onderwijssysteem. Het kind niet klaarstomen om allemaal door dezelfde deur te gaan, maar ruimte en tijd krijgen om te ontdekken waar de talenten liggen. De vraag die ik mezelf regelmatig stel is “Waar leiden wij de kinderen voor op? Dat ze kennis hebben van de verschillende vakken (Nederland heeft tenslotte een kenniseconomie) of moeten wij ze voorbereiden op het leven? Sterker nog moet dit niet samen gaan?

Geschreven door Wendy Vegter

Werk maken van je persoonlijke ontwikkeling? Kijk eens bij ons trainingsaanbod.