Beschik jij over mentale paardenkracht?

In mijn blog van vorige week ‘Is het een brief of een schrijven?’, vertel ik over Monique. Monique neemt deel aan de training ‘Schrijven is schrappen!’ Zij werkt nog niet zo lang bij de gemeente en schrijft eigentijds en vlot. Niets mis mee zou je denken. Toch ontvangt zij van haar leidinggevende haar teksten steevast terug voorzien van rode correcties. Daar wil zij vanaf. Lees in dit blog hoe zij dat aanpakt.


Voorkomen is beter dan genezen
Tijdens onze training komt Monique tot de ontdekking dat ze graag schrijft. Ze is er goed in. Bij nader inzien wil ze helemaal niet formeel en ambtelijk leren schrijven. Sterker nog, Monique wil per se voorkomen dat het formele ambtenarenschrijfvirus en ‘Passivites’ haar besmetten.

Zo gezegd zo gedaan. Monique loopt tegen een probleem aan en kiest voor een oplossing die voor haar werkt. Aanmodderen is geen optie voor haar. Dit wil niet zeggen dat deze aanpak overal werkt. Zij heeft een plan om in heldere taal met inwoners van de gemeente te communiceren. Om haar idee van de grond te krijgen heeft ze hulp van collega’s nodig.


Taaltafel
Samen met collega’s begint Monique de Taaltafel. Haar doel is het om kennis over taal bij haar collega’s te verbeteren en het enthousiasme voor taal te vergroten. Haar achterliggende gedachte is dat als je dingen leuk vindt, je ze graag doet en je er vanzelf beter in wordt.

De Taaltafel is een groepje ambtenaren dat zich buigt over de vraag ‘Hoe kunnen we in heldere taal communiceren met onze inwoners?’ Want dat gaat niet alle collega’s even gemakkelijk af. De leden van de Taaltafel geven tips en trucs om lastig ambtelijk jargon te vertalen naar gewone mensentaal.


Uitwisseling best practices
Aan de Taaltafel nemen geen taalexperts plaats. Maar wel enthousiaste collega’s die net als Monique van schrijven houden. Zij komen ongeveer één keer per maand bij elkaar. Dan werken zij aan teksten. Geven aan waarom teksten niet goed zijn. Zij herschrijven ze en laten zien op welke taalfouten collega’s bedacht moeten zijn. Zij verzamelen praktijkvoorbeelden die zij daarna delen met hun collega’s. In modern Nederlands: ‘Zij vormen een taalcommunity om best practices onderling uit te wisselen’. Zodat iedereen daar zijn voordeel mee kan doen.


Samen leren
Goede teksten schrijven is niet zo eenvoudig als het lijkt. Om het nog maar niet te hebben over de vraag ‘Wat is een goede tekst? Over die vragen gaat de Taaltafel. Elkaar helpen bij het oplossen van taalkwesties. Dat is wat Monique met haar plan voor ogen heeft. Samen met collega’s leren. In de gemeente worden ze al snel de Taalraad genoemd. En ook collega’s die niet in de Taalraad zitten, wordt gevraagd mee te denken en taalkwesties aan te leveren.

 

Draagvlak
Aan de Taaltafel nemen mensen van verschillende afdelingen deel. Taaltips en best practices verspreiden zich snel door de gemeente. De deelnemers aan de Taaltafel worden de taalambassadeur van hun afdeling. Zij zijn een lopende vraagbaak. Zo ontstaat breed draagvlak voor de Taaltafel. Een succesvol initiatief dat op de werkvloer ontstaat en dankzij de mentale paardenkracht van Monique echt van de grond komt.

 


Succes
Al snel nodigt de manager van Monique de leden van de Taaltafel uit om een presentatie voor het Managementteam te geven. Succes heeft immers vele vaders. Haar manager stelt zich sportief op. Hij vertelt dat hij van meet af aan weinig vertrouwen had in het idee van de Taaltafel. Maar nu de Taaltafel uitgegroeid is tot een succes, belooft hij Monique zijn rode potlood niet meer te gebruiken. Als bewijs overhandigt hij haar zijn hele voorraad!

 

Geschreven door Miriam Trommelen, Apeldoorn, 7 november 2019

Hulp bij schrijven?
Hulp nodig bij het schrijven van teksten? Laat mij weten waar je mee worstelt en je ontvangt praktische tips.

Maatwerk
Wist je dat we schrijftrainingen op maat verzorgen? Al een interessante optie vanaf drie personen. Meer weten? Mail hier je vraag.

Leren in een netwerk? Klik hier voor de mogelijkheden.