Een training is geen one size fits all!

Bijna 20 jaar ben ik trainer/coach en nog steeds ga ik iedere dag opnieuw met plezier naar mijn werk. Hoe dat komt? Omdat bijdragen aan anderen een belangrijke rol in mijn leven speelt. Dat geeft mij voldoening en energie. Dit blog gaat over de vraag hoe een communicatietraining bijdraagt aan het succesvol functioneren van een manager.

Eén op één training
Afgelopen week gaf ik een zogenaamde ‘één op één’ communicatietraining aan een manager van een klantcontactcentrum (KCC). Het centrum waar burgers en bedrijven met al hun vragen bij een gemeente terecht kunnen. Deze training was geen ‘one size fits all- training’ maar een maatwerktraining toegespitst op de leerdoelen en het leer- en kennisniveau van deze persoon. Deze manager liep vast in zijn werk. Om precies te zijn, liep hij vast in zijn gesprekken met zijn medewerkers. Als je vastloopt in je werk zoek je de oorzaken vaak bij de omstandigheden.

Omstandigheden
Dat deed deze manager in eerste instantie ook. De omstandigheden binnen het KCC waren niet optimaal. Door ziekte was er een tekort aan medewerkers, de reorganisatie was in volle gang en het nieuwe computersysteem was nog niet operationeel. Los van de vraag of het terecht is om de oorzaak buiten jezelf te zoeken, is één ding zeker; het brengt de oplossing niet dichterbij.

Oplossing
De oplossing is vaak te vinden in je eigen houding, jouw manier van communiceren of je gedrag. Hier geldt het oude adagium: verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dat is soms heel lastig. Het vergt moed en zelfinzicht om te erkennen dat de oplossing in jezelf ligt. Want mensen die de principes van communicatie beheersen, zijn in staat hun boodschap duidelijk over te brengen en zelf te bepalen hoe anderen op hen reageren. 

Bewustwording
Daarvoor is het nodig om een bewustwordingsproces op gang brengen. Als ik deelnemers kan overtuigen dat ze zélf de regie kunnen pakken en zélf kunnen werken aan oplossingen geeft mij dat voldoening. Dat is één van mijn taken als trainer/coach. Als trainer beschik ik over een flexibele mix van functies. De ene keer ben ik gids, dan weer fungeer ik als spiegel en ook de rol van boksbal is mij niet vreemd.

Succesvolle training
Even terug naar de communicatietraining met de manager. Waarom was dit een succesvolle training? Eerder schreef ik over drie ingrediënten waaraan een succesvolle training moet voldoen.

  • Een praktijkgerichte training
  • Gemotiveerde deelnemers
  • Constructieve feedback

Alles draait om communicatie
Deze ingrediënten waren ruimschoots aanwezig. Na een intensieve en leerzame trainingsdag waarin we gesprekken hebben geoefend, gedrag geanalyseerd, alternatieven hebben gevonden en tenslotte afspraken maakten, concludeerde de manager dat: ‘Communicatie cruciaal is voor een succesvolle organisatie!’ Iedere manager zou minimaal één keer per jaar een dergelijke training moeten volgen als een soort van APK-opfristraining’. Volgens de deelnemer weten bedrijven dat ook wel, maar zien zij nog teveel beren op de weg om medewerkers een training te laten volgen.

Beren op de weg
Mooi gezegd natuurlijk. En het zal je niet verbazen dat ik het ook van harte met hem eens ben. Zie jij ook beren op de weg? Misschien denk je dat zo’n training te duur is, of denk je dat je er geen tijd en/of  energie voor hebt? Ik kom graag met je in contact. Laat je verassen! Durf jij het aan?