Effectieve Functioneringsgesprekken

Functioneringsgesprekken staan in de belangstelling. Boeken vol zijn erover geschreven en de hits op Google zijn indrukwekkend. Anders dan vaak wordt gedacht zien leidinggevenden regelmatig op tegen functioneringsgesprekken. Zij vinden de reacties van medewerkers spannend. Ook voor leidinggevenden geldt; de wijsheid manifesteert zich in het handelen, in het concrete gedrag tijdens gesprekken met medewerkers. Wat is wijs handelen in een functioneringsgesprek? Daar gaat dit blog over.

Jazzmuziek
Ik geloof niet dat hét perfecte functioneringsgesprek bestaat. Leidinggevenden proberen zichzelf voortdurend te verbeteren door zelfstudie, trainingen, literatuuronderzoek, door fouten te maken en er van te leren. Een goed functioneringsgesprek draait allereerst om de kunst van communicatie en constructieve feedback. In de literatuur (Parks, 2005) wordt de vergelijking met de jazzmuziek gemaakt. Daar luisteren de muzikanten naar elkaar, intuïtief inspelend op mogelijkheden en mikkend op aansprekend resultaat. Zo zouden functioneringsgesprekken moeten zijn. Laat je inspireren door muziek.

Aandacht
Medewerkers hebben behoefte aan oprechte aandacht en hechten aan waardering. Zij horen graag hoe zij functioneren en wat hun leidinggevende van hen verwacht. Mits de toon, om in muziektermen te blijven, goed is. Medewerkers willen zich ontwikkelen en staan open voor een dialoog.

Luisteren en vragen stellen
In een functioneringsgesprek moet je vooral luisteren. Luisteren is dé basisvoorwaarde voor een dialoog. Met een actieve luisterhouding moedig je aan om te praten. Door te luisteren en goede vragen te stellen houd je de regie in het gesprek. Vooral doorvragen is effectief. Doorvragen is dé manier om niet uitsluitend op gedrags- en feitenniveau te blijven denken en handelen. Met ‘waarom-vragen’ is het mogelijk om naar hogere niveaus van denken en handelen te komen.

Voorbereiden
Functioneringsgesprekken mogen geen verrassingen opleveren. Iedereen is het er over eens dat een goede voorbereiding bij deze gesprekken het halve werk is. Weet jij wat er speelt in je organisatie en bij je medewerkers? Zowel in de formele organisatie, vaak het meest zichtbaar, als in de informele organisatie. De informele organisatie bevindt zich onder de oppervlakte.

Surfen en snorkelen
Als leidinggevende moet je kunnen surfen en snorkelen. Surfen om de golfslag te leren kennen. Snorkelen om te weten wat er onder de oppervlakte speelt en wat er moet gebeuren. Onder water bevindt zich het fundament van de organisatie. Het is goed om te weten hoe medewerkers met elkaar omgaan. Wordt er gescharreld? Wordt er samengewerkt? Gunnen medewerkers elkaar successen of moet je oppassen voor haaien die je aanvallen? Staat de organisatie in mooi helder blauw water of is het troebel met veel zeewier waarin je verstrikt raakt? Deze informatie is van vitaal belang.

Ontwikkelen
Heb je na het lezen van dit blog het gevoel dat je je functioneringsgesprekken wilt verbeteren? In onze praktische training Functioneringsgesprekken nieuw stijl helpen wij je daarbij. Na een grondige intake ga je met jouw leerwensen aan de slag en merk je direct resultaat. Samen met je medewerkers op weg naar goed presteren en blijvend ontwikkelen.

Vragen

  • Welke muziek inspireert jou? Waarom?
  • Spreek jij meer dan je luistert? Waarom?
  • Hoe vaak surf jij?
  • Is snorkelen een van je ontwikkelpunten?