Functioneringsgesprek nieuwe stijl

Functioneringsgesprek
Steeds meer organisaties zijn op zoek naar een geheel andere opzet van het jaarlijkse functionerings- en beoordelingssysteem. Ooit waren de jaarlijkse gesprekken bedoeld voor het objectieve beoordelen van het functioneren van medewerkers. Daarvoor in de plaats komen steeds vaker resultaatafspraken gekoppeld aan talenten en/of passies van medewerkers zelf. In deze (maandelijkse) voortgangsgesprekken heeft de medewerker de lead.

Dialoog
Een ding is zeker. Hoe het secundaire proces ook georganiseerd is. Medewerkers hebben behoefte aan aandacht en hechten aan waardering. Zij horen graag hoe zij functioneren. Mensen willen zich ontwikkelen en staan open voor een goed (functionerings-) gesprek met hun leidinggevenden. In deze training leer je hoe je de dialoog met je medewerker voert. Samen op weg naar goed presteren en blijvend ontwikkelen. Wie wil dat niet?

Voor wie?
Voor leidinggevenden die weinig of geen ervaring hebben met het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken.

Onderwerpen
In deze training wordt aandacht besteed aan:

 • Het Functioneringsgesprek
  De gesprekkencyclus
  Doelstellingen en performance
 • Beoordelen van gedrag
  Zorgvuldige oordeelsvorming
  Gedragskenmerken
  Beoordelen vanuit SMART-doelstellingen
 • Gesprekstechnieken
  De voorbereiding van het gesprek
  De gespreksstructuur
  Luisteren, Samenvatten en Doorvragen
  Feedback geven en ontvangen
  Afspraken maken

Werkwijze
Voordat je aan de training begint, ontvang je een uitgebreid intakeformulier. Met behulp van dit intakeformulier inventariseert de trainer persoonlijke leerwensen en bereidt hij de training voor. Na de bijeenkomsten HOEFT de training niet op te houden. Je kunt starten met de persoonlijke leerchallenge. Je ontvangt over een periode van acht weken uitdagende opdrachten die je helpen het geleerde toe te passen in jouw werkpraktijk. Deze leermogelijkheid is optioneel.

Praktische Zaken
Duur: vrijdagen 20 en 27 september 2019, 9.30 – 16.30 uur
Locatie: ‘La Bastide’, Linie 578, 7325 DZ, Apeldoorn
Prijs: € 995,=  (excl. btw en leerchallenge) Inclusief lunches en trainingsmateriaal
Maximaal 10 personen
Deze training leent zich uitstekend voor een individueel traject.
Meer informatie en/of aanmelden