Het land van Okt!

De rekentaart
Wist je dat in de Middeleeuwen al gebruikt werd gemaakt van de abacus? Oorspronkelijk werden er echte munten gebruikt die 1, 10, 100 en 1000 voorstelden. Later werden speciale rekenpenningen geslagen. Tegenwoordig kennen wij de abacus als telraam of rekenrek. In 1898 kwam de heer Schoonbrood met de rekenlessenaar die wij tegenwoordig kennen als MAB (Multibase Arithmetic Blocks) materiaal. Dit materiaal bestaat uit houten blokjes, balkjes en plankjes ook met eenheden van 1, 10, 100. In principe kun je overal mee rekenen. Op de scholen waar ik kom zitten de kasten vol met rekenmaterialen. En hoe leuk is het als de juf of meester een taart meeneemt om de breuken uit te leggen!

Verliefde harten
Welke vaardigheden heb je nodig om te kunnen rekenen en waarom lukt het het ene kind wel het rekenen snel op te pakken en een ander kind worstelt eeuwig met de sommetjes?
Kinderen moeten kunnen vergelijken, hoeveelheden koppelen, ordenen, tellen, kennis van getallen toepassen, schatten, symbolen gebruiken en niet geheel onbelangrijk het geheugen speelt een enorme rol tijdens het rekenproces. Dit gebeurt al voordat de kinderen naar groep 3 gaan. Spelenderwijs maken ze kennis met cijfers op allerlei manieren. Ook thuis zijn de kinderen veel bezig met tellen. Denk aan spelletjes zoals “Mens Erger je niet!” of de speelauto’s in de file zetten (toch een rij van 10!). Eenmaal in groep 3 begint het “echte rekenen”. De kinderen krijgen boeken en werkboeken waarin ze de leerstof verwerken. De bekende bussommen, getallenlijn, verliefde harten (voor wie deze niet kent het zijn de vriendjes van 10 dus 1 en 9, 2 en 8 en ga zo maar door) zijn enkele opdrachten die de kinderen tegenkomen. De meeste kinderen huppelen vrolijk mee met de lessen, maar een aantal kinderen krijgt steeds meer moeite met het rekenen.

2 okt plus 3 okt is….
Toen ik ruim 25 jaar geleden de open dag van de PABO bezocht kreeg ik een proefles rekenen “Het land van Okt”. De mensen uit het land van Okt hebben slechts 8 vingers en 8 tenen. Ze hebben dus ook een ander telstelsel. Ik werd geconfronteerd met de realiteit van het rekenonderwijs. Het was niet vanzelfsprekend. Het land van Okt ging als volgt. Men telt vanaf 1 t/m 7 en daarna komt Okt, okt 1, okt 2, okt 3, okt 4, okt 5, okt 6, okt 7 en daarna komt 2 okt, 2 okt-1, 2 okt-2 enz. Nou, ik kan je vertellen dat wij toenmalige toekomstige leerkrachten hebben gezwoegd om opnieuw te leren rekenen volgens een heel ander systeem. Een ervaring om nooit meer te vergeten!

Onderzoeken
Maar wat maakt het nou dat het voor sommigen toch lastig is en blijft? Eerst moet onderzocht worden of een kind rekenproblemen heeft of een rekenstoornis. Bij rekenproblemen kunnen kinderen door extra hulp vooruit komen. Vaak zijn er problemen bij het ontwikkelen van getalbegrip of bij reken- en probleemoplossende vaardigheden. Vaak als het inzicht toeneemt verdwijnen veel rekenproblemen. Meer oefenen, anders oefenen, meer verwerkingstijd is nodig om het kind verder te helpen. Bij een rekenstoornis verdwijnen deze problemen niet en men moet gaan uitzoeken waar het aan ligt. Moeite met klokkijken, weinig (ruimtelijke ) inzicht, geen sterk geheugen en het niet kunnen automatiseren zijn vaak signalen die gebruikt kunnen worden voor verder onderzoek. Veel kinderen ervaren rekenen als niet leuk en raken gefrustreerd, maar ook ouders vinden het lastig als het kind niet meekomt met rekenen. Vaak zijn deze kinderen wel erg creatief en sociaal. Belangrijk is om de talenten te ontdekken bij deze kinderen zodat ze ook succeservaringen krijgen.

Blijf vooral rekenen!
Volgens sommige onderzoekers kan je rond je vijftigste het beste rekenen. Het schijnt zo te zijn dat je dan het snelst kan hoofdrekenen! Daarna neemt het helaas af en dit alles heeft te maken met ouderdom. Maar door denkspelletjes te doen kun je de mentale prestaties verbeteren omdat denkspelletjes concentratie en aandacht vragen. Denk aan rekenpuzzels, sudoka’s, rekenraadsels, maar ook gewoon ouderwetse kaartspelletjes zijn enkele activiteiten die je je hele leven kan blijven doen!

Geschreven door Wendy Vegter, Apeldoorn, 17 oktober 2019

Aanbod
Leren houdt niet op. Een leven lang ontwikkelen staat hoog op vele agenda’s. ‘’Een leven lang leren is net zo belangrijk als eten en drinken,” aldus Mariette Hamer, voorzitter van de SER. Ben je op zoek naar een cursus? Kijk eens bij ons aanbod. Bijna al onze trainingen verzorgen we in-house.

In verband met de herfstvakantie verschijnt ons volgende blog op 31 oktober 2019.