Intervisie

Wat is intervisie?
Intervisie is een methode waarbij collega’s elkaar helpen om beter te worden in hun werk. Dit doen zij door elkaar vragen te stellen aan de hand van concrete werksituaties. Bij intervisie gaat het om reflectie op het eigen functioneren. Het gaat om persoonlijke bezinning als leerproces. Voorbeelden van zelfreflectieve vragen zijn:

  • Hoe werk ik samen met anderen?
  • Hoe ga ik om met voor mij lastige situaties?
  • Hoe stel ik mijn grenzen?
  • Hoe kom ik tot de vorming van mijn oordeel?
  • Wat is mijn eigen aandeel in de instandhouding van de situatie?

Intervisie is zinvol al je elkaar expliciet uitnodigt die ene stap verder te gaan: te reflecteren op de manier waaop jij je als individu verhoudt tot je werk, je omgeving en je collega’s. Hoe stel jij je op en waarom nou juist op die manier?

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle intervisie?

  • Motivatie en vrijwilligheid: leren begint bij de wil om te veranderen.
  • Veiligheid en openheid: de voorwaarde om je open te stellen, zodat je kunt leren en de bereidheid tot onderzoek naar iets wat je nog niet weet, kunt of durft.
  • Vertrouwen in elkaar.
  • Gelijkwaardigheid van gezag: geen verschillende gezagsverhoudingen.

Intervisie draagt bij aan de ontwikkeling van jou en jouw collega’s en stimuleert het innovatieve denken. Kortom een effectieve leermethode waar wij veel ervaring mee hebben en waar wij je graag bij ondersteunen.

Praktische Zaken
Duur: in overleg
Prijs: op aanvraag
Meer informatie