Inzicht krijg je door te delen

De vraag is hoe gaan jij en jouw collega’s om met veranderingen op je werk? In hoeverre beschik jij over mentale paardenkracht? In dit blog beschrijf ik een praktische manier om met veranderingen om te gaan die wél werkt! Zo haal je meer uit je werk, vergroot je je zelfvertrouwen en realiseer je persoonlijke doelen.


Veranderen
Veranderen is moeilijk. Daarover zijn we het eens. Mensen houden sterk vast aan zekerheden. Zolang je weet wat er van je verwacht wordt, voelt dat goed en is er geen drive om te veranderen. Waarom zou je? Zodra er dingen veranderen ben je je zekerheden kwijt en dat brengt spanningen met zich mee. Daar zit je niet op te wachten.


Veranderen is gecompliceerd

De meeste mensen die dingen in hun leven willen veranderen denken eerst langdurig na over de verandering die zij willen nemen voordat ze daadwerkelijk iets doen. Sommige mensen denken dat een verandering tot stand brengen slechts een kwestie is van het nemen van een beslissing. Maar ja, als het zo eenvoudig was, kun je jezelf afvragen waarom mensen bijvoorbeeld ziek worden van hun ongezonde levensstijl of zelfs overlijden. Waarom zouden we ons zo blijven gedragen als we er ongelukkig van worden? Dat komt omdat veranderen een gecompliceerde zaak is.


Kleine veranderingen
Soms zijn noodzakelijke veranderingen die we nemen klein, een kwartiertje eerder van huis om relaxed aan te komen, ‘s- ochtends de boel opruimen zodat je ’s-avonds in een opgeruimd huis komt, meer groente eten, geen boodschappen doen als je trek hebt, regelmatiger aan je conditie werken, vaker tijdens een vergadering je mening geven ook al vind je dat moeilijk, en zo kan ik nog wel even doorgaan.


Ingrijpende beslissingen
Maar soms gaat het om ingrijpende beslissingen. Beslissingen die je hele leven bepalen; besluiten dat je graag een kind wilt, verhuizen naar een andere stad of land, je baan opzeggen, voor een andere baan kiezen, trouwen, je partner verlaten, een wereldreis plannen, gaan studeren, allemaal zaken die je leven behoorlijk veranderen.


Veranderingen op je werk

Wat je omstandigheden ook zijn, de wereld van het werk is in verandering en je zit er middenin. De ene na de andere verandering doet zich voor. Men verwacht van jou en je collega’s dat je mee gaat met de veranderingen en dat je flexibel bent. Je bent echter niet van elastiek, dus je zoekt naar mogelijkheden die je mentaal weerbaar maken in zo’n turbulente wereld. Ik sprak in een eerder blog over ‘mentale paardenkracht’.


Lerend netwerk
Hulp en steun om tot verandering te komen zijn vaak wenselijk. Daarbij kun je denken aan een coach of een inhoudelijk expert op jouw vakgebied. Maar je kunt ook samen met een groepje collega’s leren. Hoe kijken jouw collega’s tegen de verandering aan? Leren van elkaar door elkaar vragen te stellen. Door naar beweegredenen van je collega te luisteren kom je tot een betere afweging. Delen wat je drijft, levert inzicht op. Zo kom je samen verder.


Conferentie Leven Lang Ontwikkelen
De ministeries van OCW, SZW en EZK, de SER en het Kennispunt MBO Leven Lang Ontwikkelen organiseren een grote, landelijke conferentie Leven Lang Ontwikkelen op woensdag 27 november 2019. Communicatie Compagnie is gevraagd de deelsessie “Wat kan ik (van) je leren?” Samenwerkend leren in een netwerk” te verzorgen.


Voor wie?

De conferentie is voor iedereen die op wat voor manier dan ook werkt aan Leven Lang Ontwikkelen. Inmiddels hebben zich meer dan 500 mensen uit het onderwijsveld, het bedrijfsleven, de overheid en sociale partners ingeschreven voor deze conferentie en is aanmelden helaas niet meer mogelijk. Dat is natuurlijk jammer.


Aanbod op maat

Maar geen nood. Daar hebben wij een oplossing voor bedacht. Wij verzorgen onze deelsessie “Wat kan ik (van) je leren?’ Samenwerkend leren in een netwerk” graag in een speciale in-company uitvoering, bijvoorbeeld tijdens een team- of studiedag.


Aan de slag

Wij hebben de afgelopen jaren ervaring opgedaan met zeer gevarieerde groepen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden geven wij handvatten voor het opzetten en inrichten van een lerend netwerk. Op deze laagdrempelige manier stimuleren wij professionals van en met elkaar te leren en zich te blijven ontwikkelen. Maak gebruik van onze kennis en ervaring zodat je direct in jouw organisatie aan de slag kunt.


Geïnteresseerd?
Heb je belangstelling voor het starten van een lerend netwerk in jouw organisatie? Of wil je graag deelnemen aan één van onze netwerken? In het voorjaar 2020 starten en faciliteren wij twee lerende netwerken:

  • Over werkplezier en vitaliteit in je werk
  • Omgaan met werkdruk en stress voor zorgmedewerkers

Doe je mee? Neem contact met ons op voor meer informatie.

 

Geschreven door Miriam Trommelen, Apeldoorn, 21 november 2019