“Je moet jezelf ’s-ochtends in de spiegel kunnen blijven aankijken”

Janneke Huisman is op 21 maart 1960 geboren in Almelo. Zij startte met haar bèta-pakket de opleiding OK-verpleegkundige, maar kwam er al snel achter dat verpleegkundige niets voor haar was. Zij kwam 40 jaar geleden bij toeval corporatieland binnen om er vervolgens nooit meer weg te gaan. Ze werkt met zeer veel plezier als adviseur P&O bij een woningcorporatie in het oosten van het land.

Afgelopen winter spraken we elkaar voor het laatst over actuele thema’s zoals duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Onderwerpen die ons beiden interesseren. Janneke vertelde met het brede onderwerp van duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan. Ruim een half jaar later hebben we een interviewafspraak. Ik spreek met haar over haar functie van adviseur P&O en ben benieuwd hoe het gaat met duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren.

Wat vind je het leukste aan je functie?
“Zonder enige aarzeling zijn dat de mensen. Ook al vind ik het soms een uitdaging. Dat zeg ik dan ook tegen ze. Ik geloof in het goede van de mens. Ik ben ook loopbaanadviseur en coach. Ik word blij van het verder helpen van mensen in hun loopbaan. Mensen moeten het toch echt wel zelf doen. Ik kan ze slechts ondersteunen. Daarbij zijn integer, open, eerlijk en transparant sleutelwoorden die mijn werkwijze kenmerken.”

Wat zijn de minder leuke aspecten van je werk?
“Dat zijn de exit-trajecten, maar die horen wel degelijk bij mijn functie. Het is belangrijk dat je ook de zakelijke kant van mijn functie goed kunt uitvoeren.

Wat is je motto?
“Je moet jezelf ’s-ochtends in de spiegel kunnen blijven aankijken. Van mijn ouders heb ik geleerd dat je iedereen respectvol moet behandelen. Ongeacht zijn of haar plek in de maatschappij. Dat heb ik de 40 jaar dat ik hier werk zo goed mogelijk gedaan. Iedereen verdient respect.”

Waar sta je over vijf jaar?
“Over vijf jaar ben ik met pensioen. Als ik 65 ben, stop ik met werken. Ik ben niet bang voor het ‘zwarte gat’. Werken houdt nou eenmaal een keer op. Natuurlijk zal het wel even wennen zijn, maar aan alles komt een einde. Sommige collega’s hebben behoorlijk moeite met het bereiken van de pensioenleeftijd. Dat geldt niet voor mij. Als ik dan nog steeds gezond en fit ben, ga ik vrijwilligerswerk doen. Een loopbaancoach voor jongeren of werken op de zorgboerderij lijkt mij wel wat. De geraniums worden het zeker niet.”

Wat is jouw gouden tip voor je opvolger?
“Mijn opvolger moet in ieder geval een ‘mensenmens’ zijn. Daarmee bedoel ik iemand die over empathisch vermogen beschikt en daarnaast weet hoe de hazen lopen en het zakelijke belang niet uit het oog verliest. Mijn tip zou zijn om tussen deze aspecten de balans te vinden, mensen met elkaar te verbinden en daarbij te proberen onder alle omstandigheden jezelf te blijven.”

Duurzame inzetbaarheid
Zoals gezegd is duurzame inzetbaarheid een actueel thema. Eerder sprak ik met Janneke over dit brede onderwerp. Hoe geeft de corporatie handen en voeten aan dit beleid? Ik ben benieuwd naar Jannekes zienswijze en leg haar een aantal stellingen voor.

Stelling 1
‘Een goede werkgever zet vol in op gezondheid van de medewerker’

“Een werkgever faciliteert zeker een aantal dingen, maar kan dit niet alleen. Daarvoor heeft de werkgever de werknemer nodig. Uiteindelijk bepaalt de werknemer zelf hoe hij of zij met zijn gezondheid omgaat.”

Stelling 2
‘Medewerkers moeten zelf het initiatief nemen’
“Helemaal mee eens. Als medewerkers dat initiatief eenmaal hebben genomen, merken ze dat er veel mogelijk is bij mijn werkgever.

Stelling 3
‘Als je een goed aanbod hebt kom de rest vanzelf’
“Ja, dat denk ik wel. Wij organiseerden vorig jaar het project ‘Sterk in je werk’.[Dat is een project op het gebied van het laden van de kernwaarden en je rol hierin noot red.] Dat heeft heel wat losgemaakt. Dit heeft behoorlijk bijgedragen aan het bewustwordingsproces bij medewerkers. Zij realiseren zich steeds meer dat ze zichzelf moeten blijven ontwikkelen.”

Wat zijn tot nu toe de succesfactoren op het terrein van duurzame inzetbaarheid?
“Ik werk momenteel aan een nota over duurzame inzetbaarheid en kom tot de conclusie dat we al veel meer doen op dit terrein dan dat we denken. Het is goed om dit voor iedereen inzichtelijk te maken.”

“Wat ik top vind is dat er veel gebruik is gemaakt van ons opleidingsbudget voor 2019. Veel meer dan voorheen. Dit geeft wel aan dat het besef bij medewerkers om aan eigen duurzaamheid, vitaliteit en persoonlijke groei te werken groter wordt. Dat is precies wat we graag willen.”

Zijn er ook zorgen?
“Jazeker zijn er ook zorgen. Die liggen op het gebied van robotisering en onzekerheid. Wij willen onze mensen graag de zekerheid geven dat ook als hun werk door robotisering verandert dat niet betekent dat hun functie verdwijnt. Functies zullen wel gaan veranderen. Wij zullen wel soms andere competenties gaan vragen. Als medewerkers bereid zijn om in deze verandering mee te gaan zullen wij er samen alles aan doen om hen voor onze organisatie te behouden.”

Leven lang ontwikkelen
Het andere actuele thema waarover ik met Janneke spreek is een leven lang leren. Ook hier leg ik haar een aantal stellingen voor.

Stelling 4
‘Opleiding van medewerkers zijn investeringen die zich vele malen terugverdient’
“Ja, daar ben ik van overtuigd. Het is niet alleen goed voor de vakinhoudelijke kennis die je vergaart, maar ook goed voor je mentale gezondheid.”

Stelling 5
‘Leren is goed voor je gezondheid’
“Helemaal mee eens. Leren houden je hersenen fit.”

Stelling 6
‘Er is een grens aan leren’
“Ja, dat denk ik wel. Niet iedereen kan evengoed leren. Maar binnen je vermogen kom je ook een heel eind wanneer inzet en drive hiervoor bij je aanwezig is. Ook het praktijkleren is belangrijk. Dat wordt steeds meer gemeengoed.”

Stelling 7
‘Leren maakt niet gelukkig, maar is wel een plicht voor professionals’
Na even nadenken: “Ook met deze stelling ben ik het eens.” Niet voor alleen professionals maar ieder mens kan leren.”

Afsluiting
Zelf geeft Janneke het goede voorbeeld. Zij vertelt enthousiast dat zij begonnen is met de opleiding Opleidingskunde.

“Na het afronden van mijn laatste opleiding was ik er helemaal klaar mee! Voor mij geen opleidingen meer zei ik toen. Maar je ontkomt er niet aan. Nu ben ik gestart met Opleidingskunde omdat de corporatie denkt aan een eigen Academy. Dit is deels een intern leerplatform van en voor onze medewerkers. Voor kennis, inspiratie en ervaringsuitwisseling. Een mooi project en daar heb ik in samenwerking met een communicatieadviseur veel zin in om hier vorm aan te gaan geven.”

“Wij hebben zoveel deskundigheid in huis. Daar moeten we veel efficiënter gebruik van maken. Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten; Wij profiteren van de deskundige ervaring van medewerkers en het werk van medewerkers krijgt op deze manier een extra dimensie. Het zou mooi zijn dat als ik met pensioen ga, de Academy goed draait.”

Ter afsluiting vraag ik Janneke naar de ambities van de corporatie op het gebied van een leven lang leren. “Onze ambitie is een Leven Lang Leren. Daar moet je wel wat voor over hebben en uiteindelijk moet je het zelf doen. Wij faciliteren het en dat is in het belang van onze huurders.”

Geschreven door Miriam Trommelen, Apeldoorn, 30 januari 2020

 

Oproep
Misschien herken je jezelf in Janneke (of juist helemaal niet) en wil je jouw verhaal vertellen over leren en ontwikkelen? Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen en drijfveren en kom graag met je in contact.

Persoonlijke ontwikkeling
Werk maken van je persoonlijke ontwikkeling? Bekijk hier ons trainingsaanbod.