Leven lang ontwikkelen

Deze week hebben eindexamenkandidaten gehoord of ze wel of niet geslaagd zijn. Het diploma dat zij hopelijk allemaal halen is waarschijnlijk een eerste diploma in een reeks van velen. Waarom is het belangrijk om jezelf een leven lang te blijven ontwikkelen? Tegen welke belemmeringen loop je aan en hoe los je ze op? Over deze vragen en meer gaat deze én volgende week ons blog. Want een leven lang leren is de toekomst.

Baan voor het leven
In 1991 studeerde ik af in Nijmegen en ik weet nog goed dat mijn vader tegen mij zei: ,,Lieverd, zorg dat je een baan bij de overheid krijgt, dan zit je je hele leven op rozen en hoef je je nergens zorgen over te maken.” Dat zegt natuurlijk iets over mijn vader en tegelijkertijd zegt het ook iets over de arbeidsmarkt van toendertijd. Voor mijn vader was een baan voor het leven een hoog goed. In mijn beleving is dat nog niet eens zo heel erg lang geleden.

Leercultuur
Ondertussen is er veel veranderd. De arbeidsmarkt ontwikkelt zich door technologische ontwikkelingen en robotisering snel. Een baan voor het leven zoals mijn vader dat voor mij wenste, is een zeldzaamheid geworden en heeft ondertussen plaats gemaakt voor een leven lang ontwikkelen.

Kenniseconomie
Nederland is een kenniseconomie en loopt voorop. Een jaar geleden stelde Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER (Sociaal Economische Raad) de kernvraag: ,,Hoe kan Nederland voorop blijven lopen, op een manier dat we iedereen meenemen?” Het antwoord gaf Hamer ook: ,,De sleutel tot een leven lang ontwikkelen ben jij! De echte doorbraak zit hem in een sterke leercultuur in de praktijk vorm te geven”. Aldus Mariëtte Hamer tijdens haar toespraak bij de bijeenkomst ‘Een leven lang ontwikkelen; hoog tijd voor actie!’ op 30 mei 2018. 

Leven lang ontwikkelen
Een leven lang ontwikkelen (LLO) staat volop in de belangstelling. Dit is niet iets van het laatste jaar. De arbeidsmarkt verandert immers al langer in een rap tempo. Het blijkt dat werknemers daar onvoldoende op anticiperen. De vraag is wat de onderliggende redenen zijn waarom mensen niet aan scholing deelnemen? Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed onderzoek en publiceerde op 22 mei jongstleden het onderzoek ‘Grenzen aan een leven lang leren’. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek:

,,Het onderzoek laat zien dat veel werkenden geen duidelijk beeld hebben van de veranderingen op de middellange termijn in hun werk, en wat die voor hun eigen competenties betekenen. Zij voelen geen urgentie om te blijven leren. Vaak besluiten zij pas om zich verder te scholen wanneer zij concreet uitzicht hebben op ander werk, of wanneer zij de overstap naar een andere baan al hebben gemaakt”.
Aldus het onderzoek ‘Grenzen aan een leven lang leren’ van het SCP.

Belemmeringen
De hamvraag is natuurlijk hoe je de belemmeringen bij mensen tegen LLO kunt wegnemen? De belangrijkste algemene belemmeringen die uit het onderzoek naar voren komen hebben te maken met het feit dat mensen sterk vasthouden aan zekerheden, geen visie hebben op de toekomst en een daarmee samenhangend gebrek aan urgentiegevoel.

Lerend netwerk
Zoals gezegd is het vlug kunnen inspelen op veranderingen geen overbodige luxe. Dat vraagt dat medewerkers bijblijven, zich ontwikkelen en in staat zijn in te gaan op nieuwe behoeften. Een lerend netwerk kan hieraan bijdragen. Niet omdat medewerkers moeten leren van leidinggevenden in de organisatie, maar omdat medewerkers direct zelf baat bij hebben. Zij willen zélf leren. Het levert medewerkers voordeel op en op deze manier plukt ook de organisatie er de vruchten van. Voorwaarde is het leren goed aan te pakken, want leren gaat niet vanzelf.

Volgende week
Lees volgende week in ons blog ‘Lerend netwerk’ hoe je leren aanpakt. Aan de hand van een voorbeeld delen we onze ervaringen met lerende netwerken. Wordt vervolgd. Tot volgende week!

Bekijk hier ons nieuwe aanbod voor het najaar.

Geschreven door Miriam Trommelen
Apeldoorn, 13 juni 2019