Rode walvis of groene vink?

Vaardigheden
Welke vaardigheden hebben wij nodig om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven? Wij maken onderscheid in verschillende vaardigheden zoals cognitieve vaardigheden, sociale- en emotionele vaardigheden, digitale vaardigheden en zo zijn er nog meer. Deze vaardigheden worden vanaf de geboorte getraind. Bij elke vaardigheid die eigen gemaakt is dient de volgende vaardigheid zich automatisch aan. Tijdens mijn schoolloopbaan, mijn gezinsleven en mijn sociale netwerk probeer ik altijd goed te observeren. Vaak wordt gedrag toch gekoppeld aan het wel of niet beheersen van bepaalde vaardigheden. En laten we eerlijk zijn een mens moet nou eenmaal heel wat vaardigheden beheersen om verder te komen in het leven.

Van klompenmaker tot data scientist
Vroeger leek het wat makkelijker allemaal. Je werd bakker, smid of apotheker zoals je vader. Molenaar, gouvernante, klompenmaker, timmerlieden, kleermakers waren enkele beroepen die in die tijd vanzelfsprekend waren. Kinderen werden daarvoor opgeleid en moesten al vroeg aan het werk. Lang niet alle kinderen gingen naar school en voor sommigen was het levenspad al vroeg voorbestemd. Er moest natuurlijk brood op tafel komen.

Tegenwoordig leiden wij kinderen op voor beroepen die nog niet bestaan. In onze digitale wereld gaan de ontwikkelingen heel snel. Scholen werken hard aan deze ontwikkelingen. Denk aan de 21st Century skills. Vakken worden aangepast, projecten bedacht, in thema’s gewerkt enzovoort. Door automatisering, robotisering en andere ontwikkelingen zullen bepaalde beroepen verdwijnen en nieuwe ontstaan. Dit hebben wij al eerder meegemaakt. Denk aan de Industriële Revolutie. Een zeer grote verandering toen der tijd. Machines namen het werk over en de mens moest opnieuw zijn plek in de maatschappij bedenken/vinden. Dat betekende ook nieuwe vaardigheden aanleren.

Een vraag die ik regelmatig stel (ook aan mezelf) “Moeten wij werken om te leven of leven om te werken? Waar worden wij gelukkig van? En welke vaardigheden hebben wij nodig om dit te bereiken?”

De schijf van vijf!
Nee, ik ga het niet hebben over gezonde voeding, maar over de basisvaardigheden die ieder mens nodig heeft om gezond te kunnen functioneren in onze huidige maatschappij. Lezen, schrijven, rekenen, gezondheidsvaardigheden, financiële vaardigheden, digitale vaardigheden en sociale en juridische vaardigheden zijn van belang als een mens zelfredzaam en zelfstandig wil zijn. Wij leven in een informatiemaatschappij die alleen maar blijft groeien door de digitale wereld.

We zullen onze financiën op orde moeten hebben om niet in de problemen te komen. Gezond zijn om goed te kunnen functioneren en je prima te redden in verschillende situaties dus ook geestelijk gezond zijn is belangrijk. Maar ook je rechten en plichten kennen als burger hoort hierbij. Het mooie van deze schijf is dat de mens al vroeg deze vaardigheden aan het oefenen is en iedereen draagt een steentje bij. Het begint thuis, dan de omgeving, school, vrienden, werk en ga zo maar door.

Vaardigheden zwemles
Gooi het onderwerp zwemles in de groep en iedereen, voornamelijk vaders en moeders, heeft daar een mening over. Tijdens de zwemlessen van mijn kinderen genoot ik altijd van de gesprekken onderling. Iedereen is blijkbaar expert en de kinderen worden van achter het glas nauwlettend in de gaten gehouden. Ik vond het systeem van leren zwemmen heel interessant. Kinderen gaan pas naar een volgende groep als ze bepaalde zwemvaardigheden beheersen en mogen pas afzwemmen als alle groepjes doorlopen zijn. En als beloning krijgt het kind na elk groepje een visje of iets anders. En of een kind 10 maanden of anderhalve jaar over doet maakt niet uit. Nou ja, voor de portemonnee wel en misschien ook voor het zelfvertrouwen. Toch kunnen uiteindelijk alle kinderen zwemmen als ze diploma A hebben behaald en met diploma B zijn ze nog sterker in het water.

Basisschoolsysteem
Ik vroeg mij af of dit ook kan in het basisschoolsysteem . Maar wat betekent dit voor het kind dat moeite heeft spelling of rekenen? Kan het kind dan niet naar de volgende groep? Verschillende oplossingen zijn hiervoor bedacht. Een eigen leerlijn inzetten of tijdens de rekenles naar een andere groep gaan voor de les. Sommige scholen zijn zelfs zover dat kinderen individueel op hun eigen niveau aan de slag kunnen. Ze krijgen eerst een instructie en gaan daarna de leerstof verwerken op de IPad of computer. Prachtige ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Scholen werken steeds vaker met portfolio’s in plaats van rapporten. Sommige scholen hebben zelfs al een digitale leerplan voor elk kind en kinderen kunnen ook hun eigen ontwikkelingen volgen middels de van tevoren afgesproken doelen. Elk behaalde doel wordt afgevinkt en het volgende doel staat al klaar. En mijn ervaring als kindercoach is dat elk kind er wel komt, maar maatwerk en investeren is zeer belangrijk om verder te komen. En de vaardigheden goed in de gaten houden. Voor het bouwen van een huis is tenslotte ook goede fundering nodig! Dit geldt ook voor het werken aan vaardigheden.

Geschreven door Wendy Vegter

Werken aan je communicatieve vaardigheden? Dat kan op vele manieren. Kijk eens bij ons aanbod voor de mogelijkheden.