Verbinding geeft power!

In het Innovatiehuis in ‘s – Hertogenbosch spreek ik Marjolein Held.* Marjolein is voorzitter van de Beroepsvereniging opleiders mbo (BVMBO). Als voorzitter van de beroepsvereniging streeft Marjolein ernaar om mensen met elkaar in contact te brengen, want: ‘verbinding geeft power’ is het motto van Marjolein én van de vereniging.


Een veilige haven
“Wij bestaan nu zeven jaar en natuurlijk denk ik na over de toekomst van de BVMBO. Er bestaat geen cursus ‘Hoe start ik een beroepsvereniging’, dus wij hebben veel gepionierd en zelf uitgevonden. Onze ambitie is om bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs. Wij willen plezier hebben en houden in ons werk, trots zijn op ons vak en onze blik richten op de toekomst.”

“Wij vergelijken onze vereniging met een haven, want het kan soms stormen op zee. Dan is het als mbo-docent fijn om aan te leggen in een veilige haven. In onze haven is er plek om je eigen boot te bouwen. Gebruik te maken van de faciliteiten en expertise uit te wisselen.”

“Er is nog veel werk aan de winkel en van achteroverleunen is geen sprake. Waar ik trots op ben is dat we als beroepsvereniging op de kaart staan! We hebben een groot netwerk van ambassadeurs”.


Beroepsbeeld mbo-docent
“De rol van docent wordt weleens onderschat. Een docent doet veel meer dan lesgeven alleen. Een docent is bezig met onderzoek, met ontwerpen van onderwijs, coacht nieuwkomers in het onderwijs en onderhoudt contacten met het bedrijfsleven en is de ambassadeur van zijn school. Eigenlijk is een docent een ‘netwerkprofessional’. Iemand die mensen met elkaar in verbinding brengt. Ga d’r maar aanstaan!”

“Wij ondersteunen docenten daarbij. Wij brengen de veelzijdigheid van het beroep in beeld. Je doet niet 40 jaar hetzelfde werk in het onderwijs. Met het beroepsbeeld maak je carrièrepaden meer inzichtelijk en bespreekbaar.”

Teacher in the lead
Marjolein vertelt dat de vereniging samen met Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) een tweedaagse leergang heeft opgezet voor docenten die het voortouw nemen in het mbo-onderwijs. De ‘koplopers’ oftewel de zogenaamde ‘Teachers in the lead’. Zij zijn goed op de hoogte van de actuele thema’s in het mbo-onderwijs en zorgen voor de verbindingen met alle spelers in de onderwijspraktijk, zowel binnen als buiten de school.

“In maart jongstleden is de eerste leergang afgerond. Het was een mooie afsluiting met een gesprek met onderwijsminister Ingrid van Engelshoven”, vertelt Marjolein. Docenten gingen in gesprek met verschillende onderzoekers, beleidsmakers, bestuurders en de politiek. Op deze manier krijgen docenten inzicht in onderwijs- en beleidsvraagstukken en ontstaat over en weer begrip voor elkaars situatie en voor genomen beslissingen. Dat is de doelstelling van de leergang. Het is mooi dat de vereniging daaraan heeft bijgedragen. Dat geeft mij energie!’


Verbinding met het bedrijfsleven
“De contacten met het bedrijfsleven zijn voor het mbo van levensbelang. Jouw student loopt stage en iedere student wil natuurlijk na zijn of haar opleiding direct aan de slag”. In de zogenaamde kwalificatiedossiers zijn de eisen waaraan een student moet voldoen om zijn of haar diploma te halen, beschreven. “Soms knellen de kwalificatiedossiers”, zegt Marjolein. “Er is een beweging gaande om de kwalificatiedossiers los te laten en de eigen regie over de opleiding te pakken. Binnenkort starten er pilots om meer vanuit de eigen regie te werken. Het nieuwe bestuursakkoord biedt die ruimte gelukkig!”

Een leven lang leren
Een actueel thema in het mbo-onderwijs is ‘een leven lang leren’. Op mijn vraag of Marjolein zelf een opleiding volgt antwoordt Marjolein: “Momenteel heb ik geen tijd om een opleiding te volgen. Mijn laatste grote opleiding was een master. Komend schooljaar begin ik met een opleiding projectmanagement”.

“Naast mij functie van docent Verpleegkunde steek ik veel ‘passietijd’ in het voorzitterschap. Ik leer uit de praktijk door dingen gewoon te doen. Daar leer ik nog elke dag van! Daarom zou ik graag nog een termijn voorzitter willen zijn!”

Kort CV Marjolein Held*
Marjolein is geboren in Oestgeest en woon in ’s-Hertogenbosch. Aan de Fontys Hogeschool volgt zij Verpleegkunde en werkt vervolgens als wijkverpleegkundige in Tilburg. Daarna haalt zij haar tweedegraadsbevoegdheid Verpleegkunde. Sinds 1998 werkt zij als docent Verpleegkunde aan het Koning Willem I College. Sinds 2012 is Marjolein voorzitter van de BVMBO.