Wat is wijsheid?

Check!
De laatste loodjes, nog even de puntjes op de i zetten, even de benen eronder houden, zijn enkele uitspraken die je vaak hoort in de laatste schoolweken. Cito toetsen afnemen, rapporten maken, oudergesprekken, schoolreizen, musical zijn enkele taken en activiteiten die nog even moeten plaatsvinden in de overvolle agenda’s van de kinderen en de juffen en meesters. En dan, dan is het vakantie. Iedereen mag even op adem komen en terugkijken op een hopelijk goed jaar en na een aantal weken vakantie zich langzamerhand voorbereiden op een nieuw schooljaar. Alles is dan vaak nieuw. Andere lokalen, andere leerkrachten, andere boeken, noem maar op. Maar voordat dit gaat plaatsvinden hoor ik de vraag ‘wat is wijsheid’ best vaak langskomen.

Wie, wat, waar?
Wat is wijsheid? Het kind op een eigen programma zetten of een jaar doubleren. Wat is wijsheid? Het kind vooruit toetsen of extra en verdiepende leerstof aanbieden? Wat is wijsheid? De leerkracht in groep 4 of 7 zetten? Hoe vullen de scholen hun formatie in? Gaan we voor een continu rooster of juist niet? Kortom er gebeurt een heleboel en de takenlijsten worden eerst langer voordat ze korter worden.

Vertrouwen
Het vertrouwen en loslaten geldt voor iedereen. Een juf die haar klas overdraagt aan haar collega met een boekwerk aan aantekeningen en alle leerling gegevens van het hele jaar. Een ouder die zijn kind loslaat en vertrouwen moet hebben in de school, maar vooral in zijn kind. Een kind dat vertrouwen moet hebben in de leerkracht, de school, zijn vrienden, maar vooral in zichzelf. Het zal niet altijd vanzelf gaan. Er zullen obstakels zijn die overwonnen moeten worden, gesprekken plaatsvinden die minder leuk zijn, moeilijke beslissingen genomen worden die men liever had vermeden, maar het allerbelangrijkste is toch het vertrouwen hebben dat men het juiste doet en dat je er samen uitkomt. Het is een proces dat soms ingewikkeld kan zijn, maar tijd en vertrouwen zijn twee belangrijke factoren die meespelen.

Babbelen, kletsen, praten, spreken…..
Communicatie tussen kinderen, tussen ouder en kind, tussen leerkrachten, tussen leerkracht en ouder of kind is zeer belangrijk in het proces. Hoe brengt men de boodschap? Wie wordt betrokken bij het gesprek en niet onbelangrijk welke uitkomst wil je? Voorspelbaarheid en duidelijkheid is een must om iets vorm te geven en structuur te bieden. In hoever kunnen wij eigenlijk voorspellen? Belangrijk is om alle partijen te betrekken bij het proces. Iedereen moet zich gehoord en gesteund voelen. Wat is het doel? Wat wil men bereiken? Een goed gesprek vraagt de nodige voorbereiding. En rekening houden met onverwachte gebeurtenissen en het gevoel wat erbij komt. Emoties horen er nu eenmaal ook bij. Teleurstelling, verdriet, onbegrip, maar ook opluchting en blijdschap zijn enkele emoties die tijdens het proces gezien of gehoord gaan worden. Ruimte maken hiervoor is essentieel voor het verwerkingsproces. En als we dat met z’n allen doen komen wij een heel eind!

Geschreven door Wendy Vegter, Apeldoorn 4 juli 2019

Persoonlijke ontwikkeling
Werk maken van je persoonlijke ontwikkeling? Bekijk hier ons trainingsaanbod.
Geïnterviewd worden of een keer een gastblog schrijven? Leuk! Neem contact met ons op.