Welke route kies jij?

Zelfsturing, de regie over je eigen loopbaan voeren, persoonlijk ondernemerschap, goede voornemens, je eigen koers bepalen, deze begrippen veronderstellen allemaal dat je een doel voor ogen hebt. Je wilt iets bereiken, je richt je ergens op. Via welke route wil je dit doel bereiken en waarom? Daar gaat dit blog over.

Er zijn meerdere routes mogelijk om je doel te bereiken. De ene route levert je meer op dan de andere route. Helaas blijft dat vaak onderbelicht. Dat is jammer, want de reis naar je doel is minstens zo interessant als je doel zelf. Dat licht ik toe aan de hand van een voorbeeld.

Randvoorwaarden
Stel je eens voor dat je een reis gaat maken. Ons reisdoel stond snel vast. Wij (mijn gezin en ik) besloten naar Australië te gaan. Na dit besluit begonnen wij onszelf vragen te stellen. Hoe gaat onze reis eruitzien? Organiseren wij het zelf of besteden wij dat uit aan een reisorganisatie? Wat willen wij zien? Hoe gaan wij reizen? Met binnenlandse vluchten en een auto of trekken we met camper door Australië? Maken we een ‘rondje’ of reizen we van A naar B via C? Wat is mogelijk in zes weken met een budget dat niet oneindig is? Allemaal vragen over de zogenaamde ‘randvoorwaarden’.

Waarden
Lastiger dan de randvoorwaarden vonden wij het om de waarden te bepalen. Wat vinden wij belangrijk tijdens een reis? Veel zien? Dat betekent veel onderweg zijn. Zeker in een land als Australië waar de afstanden, in onze ogen gigantisch, zijn. Of gaan wij voor de rust en de ruimte? In dat geval zouden wij beter een klein(er)gebied kunnen verkennen. Of gaan we voor het onbekende en kijken wij hoe het loopt? Leven wij bij de dag en plannen we alleen de heen- en de terugvlucht? Deze vragen leverden thuis veel discussies op aan de keukentafel. Het resultaat van deze discussies was dat voor alle gezinsleden de reis ging leven en steeds duidelijker werd hoe die reis eruit ging zien. Wij hadden er allemaal zin in!

Snelweg
Wat heeft deze reis met je werk te maken, vraag je jezelf misschien af? Vreemd genoeg gaat het in een werkcontext bij doelen stellen er vaak anders aan toe. Je maakt concrete resultaatafspraken. Aan de hand van die afspraken bespreek je samen met een collega of je missie geslaagd is. Anders geformuleerd; je stapt, misschien samen met je collega’s in de auto en je raast als het ware over de kortste route, meestal  is dat een snelweg, op weg naar jullie doel. Hartstikke efficiënt en effectief. Toch?

In een dergelijke werksituatie haken mensen regelmatig af. Zij hebben geen bevoegdheden om zelfstandig beslissingen te nemen of prioriteiten te stellen. Zij hebben geen invloed op de route, rijden mee op de achterbank, dommelen daar in slaap. Ze hebben behoefte aan een stop. Even de benen strekken. De samenwerking met collega’s ervaren ze niet als prettig. Hun takenpakket is onduidelijk en het ontbreekt hen aan uitdagingen. Zij raken gedemotiveerd.

Eindbestemming bereikt
Wij vonden het jammer dat onze eindbestemming in Australië in zicht kwam. Onvoorstelbaar dat wij er al waren. Dat betekende het einde van de reis. Wat wij onderweg hebben beleefd en gezien zijn mooie herinneringen geworden. Wij zijn een ervaring rijker en daar hebben we het nog vaak over aan de keukentafel. Wij willen graag nog een keer terug.

Werkgeluk
Wil je als organisatie succesvol aan de slag dan is het niet alleen belangrijk om ‘snelwegen’ aan te leggen maar vooral te investeren in goede ‘keukentafelgesprekken’. Zodat medewerkers zelf de autonomie hebben om hun route te bepalen. Daar worden mensen gelukkig van in hun werk!